Planas valstybei kelti. Pirma dalis: esama politinė situacija

Posted on 2010-04-26


Politika Lietuvoje einasi sunkiai. Trūksta kvalifikuotos darbo jėgos. Trūksta ne tik išsilavinimo, bet ir apskritai principų. To pasekmė – nėra už ką balsuoti. Net jei koks politikas aiškiai netinka, jo tiesiog nėra kuo pakeisti (visi vienodi). Kas tada yra rinkimai, jei ne žaidimai reklama?

Tačiau svarbiausia prastos situacijos priežastis – nėra valdininkų veiklą efektyviai reguliuojančių mechanizmų. Pavyzdžiui, versle tavo veikla ir tavo sprendimai yra aiškiai išmatuojami gautomis pajamomis. Netinkami sprendimai lemia mažesnę rinkos dalį ir tavo atleidimą iš darbo, mat įmonė suinteresuota turėti kuo didesnį pelną. Valstybinėse institucijose netinkami sprendimai paprastai nieko nelemia, nes klaidos nėra vertinamos iš esmės. Vertinti neišeina, nes valstybės sąvoka pati savaime neturi griežtai apibrėžtų (išmatuojamų) tikslų. Valstybės, kaip ir organizmo, tikslas yra egzistuoti. Visi kiti tikslai (didelis BVP, mažai nusikaltimų ir pan.) yra keliami atskirų interesų grupių, todėl neprivalomi. Turint noro ir valios, jų galima siekti, tačiau vienintelis bendras tikslas „iš vidaus“ – egzistuoti. Vadinasi, valstybei lengviausia kritiniais momentais – kai išlikimui gresia pavojus, piliečiai susivienija, labai aiškiai jausdami tikslą išlikti. Kai egzistencijai pavojaus nėra, tikslų nebelieka ir valdininko veiksmai tampa random walk su labai miglotais tikslais – vadinasi, ir sunkiai pasveriamais, ir be atsakomybės.

Šitaip mąstant, būtų naivu ir kvaila tikėtis ko nors daugiau, juo labiau – prašyti valdininko atsižvelgti į mūsų norus:

[N]iekada nieko neprašykite! Niekada ir nieko, ypač iš tų, kurie už jus stipresni. Patys pasiūlys ir patys viską duos.

Volando žodžiai iš Michailo Bulgakovo romano Meistras ir Margarita, įsiminti iš O. Koršunovo to paties pavadinimo spektaklio (citata per Katekizmą)

Todėl norint išvesti valstybę iš miglos, reikia veikti valdininką iš vidaus, pakeisti jo random walk charakteristikas, kad judesys pakryptų tinkama linkme.

Antra dalis: ko reikia valdininkui Lietuvoje (ribinis atvejis)
Trečia dalis: kaip
Ketvirta dalis: tiesioginė demokratija

Posted in: duona