Planas valstybei kelti. Antra dalis: ko reikia valdininkui Lietuvoje (ribinis atvejis)

Posted on 2010-04-27


Pirma dalis: esama politinė situacija

Valdininką išmokysime dirbti arba priimti teisingus sprendimus, apeliuodami į jo(s) fundamentalius poreikius. Nors į valdžią ateina toks pat žmogus, kaip ir mes visi, valdžioje įgautos galios ir aplinkinių elgesys kerta per tai, kas daro mus žmonėmis, ir prasideda veiksmai (ribiniu atveju):

  • Savo gerovės kėlimas. Tai natūralus, gamtinis reikalas.
  • Savo valdžios demonstravimas. Reikia nereikia, aukštesnio rango valdininkas privalo laikas nuo laiko priminti pavaldiniams, kas čia bosas. Kvaili sprendimai, taškymasis pinigais ir pavaldinių vertimas paklusti yra veiksminga taktika.
  • Reputacijos užsitikrinimas. Labiau patyrę valdininkai taip pat rūpinasi savo reputacija, kad šitas malonumas būti valdžioje tęstųsi kuo ilgiau. Nepatyrę greitai sėda. Patyręs valdininkas (ypač politikas) nepatingi pasakyti tai, ką rinkėjas nori išgirsti, tarsi su juo solidarizuodamasis, ypač kad pozicija sucks, kaip kad būdinga opozicinėms partijoms, arba kad valdžioje vagys, kaip kad būdinga neišrinktoms partijoms.
  • Nepilnavertiškumas. Žemesniosios grandys, nuolatos turinčios vykdyti įsakymus „iš aukščiau“, norėtų tapti aukštesniosiomis ir pačios nurodinėti. Vystosi nepilnavertiškumo kompleksas, išliejamas ant dar žemesnių grandžių.
  • Nesaugumas. Valdininkas yra nuolat nesaugus dėl savo posto, nes konkurencija didžiulė. Kuo aukščiau, tuo didesnė. Imamasi veiksmų saugumui įtvirtinti, ieškant draugų tarp kitų valdininkų, žiniasklaidoje, versle.
  • Aplinka. Valdininkui kasdien reikia priimti įvairiausius sprendimus, bet juk ji(s) toks pat žmogus, kaip ir visi, neišmano visko vienodai gerai. Valdininkui reikalinga pagalba iš aplinkos. Juk ir prastam žmogui nuolatos yra padedama pasirinkti teisingai. Pavyzdžiui, medijose kompanijos pristato savo produktus, paprastai pakartodamos pristatymus daugybę kartų, kad žmogus įsimintų teisingą pasirinkimą. Viešųjų ryšių įstaigos informuoja visuomenę, kokią nuomonę turėti viešaisiais klausimais.

Trečia dalis: kaip
Ketvirta dalis: tiesioginė demokratija

Posted in: duona