Jokiu būdu nesikišti į politiką

Posted on 2010-06-21


Balandžio 5 d. Wikileaks išplatino 38 minutes vaizdo medžiagos, žinomos kaip „Collateral Murder“, iš 2007 m. Bagdade vykdytos JAV karinės operacijos. Kraupioje tyloje sklendžiantys sraigtasparniai ir mygtuko spustelėjimu atimamos žmogaus gyvybės, kažkokių Reuters fotografų, kažkokių bevardžių irakiečių – šiaip, nes suklydo. Kariuomenė įvykį komentavo kaip „There is no question that coalition forces were clearly engaged in combat operations against a hostile force“ (The New York Times), bet Reuters agentūrai, abejojusiai tokiais paaiškinimais, vaizdo medžiagos nepateikė. Nutekėjus įrašams paaiškėjo, kad hostile force ten nedaug, užtat yra pro šalį važiavęs Žmogus, sustojęs gelbėti sužeistųjų ir pats dėl to nušautas. Įrašuose girdimi karių žodžiai „Come on, let us shoot!“, komentaruose minimi kategoriški vadovybės įsakymai žudyti visus.

Kai per šventes pakiliai žygiuoja kariuomenės paradai… kai karas teisinamas tuo, kad jei ne mes juos, tai jie mus,– aš liepsnoju pykčiu tokiam šaltakraujiškam melui ir esu bejėgis, neįmanydamas to paneigti. Nerandu jokios logikos, nesuvokiu, kaip galima žudyti ir šaltu veidu kalbėti apie gėrį pasauliui. Irakiečių, afganistaniečių žudymai – už taiką pasaulyje? Kokia taika atnešama krauju? Matau tik iškrypimą, keistą kariuomenės vadovybės ir politikų pasitenkinimą turėti teisę kontroliuoti kitų gyvenimus.

Ir matau Adamo Lango (aka Tony Blair) įtūžį knygoje „The Ghost“:

I mean, take for instance all this civil liberties crap. You know what I’d do if I were in power again? I’d say, okay then, we’ll have two queues at the airports. On the left, we’ll have queues to flights on which we’ve done no background checks on the passengers, no profiling, no biometric data, nothing that infringed anyone’s precious civil liberties, use no intelligence obtained under torture—nothing. On the right, we’ll have queues to the flights where we’ve done everything possible to make them safe for passengers. Then people can make their own minds up which plane they want to catch. Wouldn’t that be great? To sit back and watch which queue the Rycarts of this world would really choose to put their kids on, if the chips were down?

Robert Harris, The Ghost

Matau Šiaurės Korėjos, Pakistano fanatišką kraujo ir kontrolės geismą, nesukalbamą Rusijos agresiją, Kinijos nesiskaitymą su žmogaus teisėmis, Pietų Amerikos diktatorius ir kraugeriškus Afrikos karus. Žinau apie visus svieto lygintojus, užspringusius herojus ir niekšus, visus kryžiaus žygius teisybės vardan, visas žodžio laisvės citadeles, persekiojančias Wikileaks.

Pasaulyje nėra jokių teisiųjų ir kaltųjų, yra tik kažkokios įvairialypės teisybės, moralės nuotrupos, tik gyvuliškas noras valdyti. Visa tai yra visiškai svetimas ir nesuvokiamas man pasaulis. Būna, į politiką nueinama to nesupratus, tačiau neišvengiamai grįžtama kažkokiu keistai susuktu veidu.

Nebemąstau apie tai. Atsisakau diskutuoti ten, kur diskusijos tėra pacukruotas nevaldomas geismas turėti. Tiesą sakant, atsisakau diskutuoti temomis plačiau mano nosies, nes tos diskusijos nevirsta veiksmais, užtat aš virstu kiaule, kalbančia tik tam, kad būtų kalbama. Renkuosi veikti savarankiškai ar mažomis grupelėmis, kieta ranka brėždamas pasaulį tokį, kaip jį suvokiu esant.

Posted in: citatos, duona