Laiškas Bernardinai.lt redakcijai dėl tendencingų straipsnių

Posted on 2013-04-08


Gerbiama redakcija,

jau kelerius metus esu nuolatinis Bernardinai.lt skaitytojas. Vertinu ir remiu Jūsų pasirinktą šviesios, skaidrios, visapusiškos žiniasklaidos modelį, siekiant išklausyti įvairius argumentus ir skatinti dialogą. Tačiau kai kurie neseni rašiniai (kalbu maždaug apie paskutinius metus), publikuoti šiame portale, verčia abejoti, ar ši kryptis tebėra tikslingai išlaikoma. Pateiksiu kelis nesenus pavyzdžius:

– Balandžio 2 d. publikuotas Algirdo Knystauto straipsnis apie Ryanair, prasidedantis tendencingu pareiškimu „Įžūlus apgaudinėjimas, prisidengiant (arba nebe) visokiomis taisyklėmis ir įstatymais mums seniai tapo kasdienybe. Taip elgiasi daugybė aukštų mūsų valstybės žmonių, beveik nesislėpdami.“ ir naudojantis ad hominem argumentus (pvz., „Mergina su stulbinančiai šiuolaikiška šukuosena (…)“) savo argumentui pagrįsti. Suprantu, kad redakcijos pasirinkimą publikuoti šį straipsnį galėjo lemti noras informuoti menkiau patyrusius keliautojus apie Ryainair vykdomą politiką, tačiau ar išties autoriaus tonas atitinka Bernardinai.lt politiką?

– Balandžio 6 d. publikuotas Andriaus Švarplio straipsnis „Konservatorių lyderio rinkimai“, kuriame, pavyzdžiui, TS-LKD pirmininko Andriaus Kubiliaus įvaizdis formuojamas užgauliojimais („Kokios aptemusios sąmonės žmogus gali taip šnekėti?“), spėjimais („Turbūt jaučia, kad meluoja, bet vistiek meluoja.“) bei sugretinimais su negatyviais teiginiais („Panašų sąmoningai pasirinktos šizofrenijos (t.y. sąmoningo melo) atvejį galėjome matyti V.Putino kalboje Dūmoje“). Toks rašymo stilius neabejotinai nėra solidaus diskurso dalis. (Su p. Kubiliumi manęs nesieja jokie giminystės ar kitokie ryšiai.)

Man Bernardinai.lt yra visų pirma vieta, kur galima rasti įvairių nuomonių, grįstų argumentais, o ne emocijomis. Tai yra galimybė susipažinti su kitaip manančiais, pasverti jų argumentus. Kai ieškau rėksmingų pareiškimų, renkuosi delfi.lt ar lrytas.lt. Norėčiau palinkėti stiprybės išlaikant solidžios žiniasklaidos kryptį.

Pagarbiai,

Jonas Kubilius

(šis laiškas taip pat publikuotas duona.wordpress.com)

Posted in: duona