Lietuviai Sovietų Sąjungoje. 1 d. Įžanga

Posted on 2014-01-13


Sovietinės Lietuvos istorija komplikuota. Ji pernelyg arti, dar per daug gyvų amžininkų, kad galėtume į ją pažvelgti iš šono, įvertinti be emocijų. Iš kitos pusės, kol ji tinkamai neišnagrinėta, žengti į kitą etapą kaip tauta mes negalime.

Istorija niekad nesidomėjau, tačiau galiausiai pati istorija apie save priminė. Mano senelis Jonas Kubilius sovietmečiu buvo Lietuvos komunistų partijos narys. Aš pažinojau jį kaip intelektualą, labai šviesų, teisingą žmogų. Matau, kokias vertybes įdiegė savo vaikams, jie — man. Tačiau kitiems jo praeitis užkliuvo. Šis neatitikimas tarp mano suvokimo ir kitų interpretacijos virto dilema, kodėl esama tokių skirtingų interpretacijų.

Kitas senelis, Alfonsas Žaldokas, didžiųjų Lietuvos fabrikų vyriausiasis inžinierius, visą gyvenimą net nuo savo šeimos slėpė dalyvavimą 1941 m. Birželio sukilime bei rezistencinėse kovose. Po Nepriklausomybės šis begalo darbštus ir doras žmogus, ėmęsis įamžinti Sukilimą, pateko į kitą kryžminę — dabar jau antisemitizmo — ugnį.

Pagaliau mano žmona: iš tremtinių šeimos, kurios prosenelė parašė atsiminimus apie tremtį, o tėtis buvo savanoris Parlamento gynėjas. Vėl priešprieša, skirtingos interpretacijos ir dar labiau susipynusi istorija (nepaisydamas tremtinės statuso, iš Sibiro grįžusią prosenelės dukterį Mokslų akademijoje įdarbino mano senelis).

Istorija vargu ar gali būti objektyvi, tenka kiekvienam pačiam sau atrasti tikrąjį naratyvą, atspindintį tiek asmeninę patirtį, tiek amžininkų liudijimus. Po ilgų video sesijų su seneliais ir žmonos artimaisiais, jų atsiminimų skaitymų, Jono Meko “Lietuva ir SSRS žlugimas“ peržiūros ir pietų su Tomu Venclova pernai spalį, manasis sovietmečio suvokimas ryškėja. Skirtingos interpretacijos, man regis, kyla nesugebant įvertinti skirtingų vertybių ir suvokti (bet nebūtinai pateisinti) poelgių. Vadovaudamasis šia mintimi, šitoje įrašų serijoje apžvelgiu įvairių grupuočių motyvaciją ir vaidmenį kuriant ir griaunant Sovietų Sąjungą. Žinoma, tai visiškai ne akademinis žvilgsnis, o mano, kaip piliečio, mėginimas apjungti man žinomus faktus į nuoseklią visumą.

Įžanga — Komunistai — Partizanai — Sukilėliai — Išeiviai — Sąjūdis

Posted in: duona