Šauk nešaukęs, vis tiek nušaus

Posted on 2015-06-03


Tokie vyrukai kaip aš – tikriausia patrankų mėsa. Aš galiu išmokti šaudyti ir galiu paklusti, bet fronte mane statys pirmą, nes reakcija mano lėta, akademinė, o ne alfapatiniška. Trūksta man bendros nuovokos ginkluose, mašinose ir taktikose. Kariuomenė įkrėstų man to grubumo, bet ar įkrės man ji lojalumo savo šaliai?

Juk tas lojalumas turėtų būti siekiamybė. Tarnavimas yra gebėjimas prisiimti atsakomybę už savo šalį. Ar ta atsakomybė būtinai turi demonstruojama ginklu? Daug laiko apie tai svarsčiau per gyvenimą. Kaip ir daugelio, mano ir mano žmonos senelių šeimos išdraskytos tremties, išskerstos miškuose. Bet taip pat mano seneliai užėmė aukštas pareigas, senelis Kubilius buvo Lietuvos komunistų partijos narys. Teisieji čia aiškūs, ar ne? Bet istorija yra painus dalykas – mano žmonos prosenelei su vaikais grįžus iš Sibiro,

Instituto vadovybei – direktoriui profesoriui Adolfui Juciui, skyriaus vedėjui Jonui Kubiliui ir partijos sekretoriui Jurui Požėlai – teko nemažai pakovoti su Akademijos kadrų skyriumi ir už jo stovėjusiomis saugumo struktūroms, kol leido mane priimti.

Olga Merkienė. Aš – Olga, Juozo žmona. p. 196

Kiekvienas daro tai, ką sugeba geriausiai. Suvokti atsakomybę tik kaip ginklą rankose yra mažų mažiausiai trumparegiška. Suvokti tai kaip vyriškumo mokyklą – tai ignoruoti moters teisę ir poreikį prisiimti pilietinę atsakomybę. Ar tikrai tokioje primityvioje visuomenėje norime gyventi?

Kariuomenė mūsų šaliai greičiau yra savigarbos, o ne poreikio klausimas. Palaikau žmones, kurie jungiasi prie šaulių ar eina savanoriais į kariuomenę. Jiems tai tinka, tai jų būdas išreikšti lojalumą ir nebepakartoti Lietuvos atidavimo be šūvio. Bet iš manęs jokios naudos fronte – aš būsiu naudingas paskui, kai reikės daug atkaklumo, kantrybės ir proto.

Ir visa tai įmanoma tik tada, kai pilietinė atsakomybė ugdoma nuosekliai, mokyklose, kur dėkingumas šaliai ir pasiruošimas ekstremalioms situacijoms galėtų būtų dalis švietimo. Bet kadangi tai reikalauja žymiai daugiau politinės valios, pilietinė atsakomybė tėra sąrašas.

Posted in: duona